Izaberite stranicu

Prijava abstrakt ili rada na mail: radiologijadzd@gmail.com do 20.08.2018. godine, vodeći računa da Vaše izlaganje ne traje duže od 15 minuta.

 

Rezervacija smještaja preko recepcije:

Hotel Termag Jahorina, Poljice bb, Bosna i Hercegovina

Telefoni: +387 57 270 422, +387 57 272 100
Faks: +387 57 270 423, +387 57 272 072
info@termaghotel.com

 

Cijena smještaja na bazi polupansiona za dva dana:

  • dvokrevetna sobi  : 100.00 Eura,
  • jednokrevetnoj soba: 125.00 Eura.

 

Kotizacija: 100,00 Eura

Upluta se može izvršiti na štandu prilikom dolasku na kongres ili na žiro račun Udruženja.

Udruženja strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Republike Srpske 5620068106850667 NLB Banka ad Banja Luka, Filijala Foča.

 

Kontakt osoba:

Mirko Petrić
telefon: +387 65/562 337
mail : petricmirko@yahoo.com