Izaberite stranicu

Obavještavamo vas da će USMR i DIMR RS dana 29. marta 2019. godine organizovati jednodnevnu posjetu Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu–Zemunu, sa ciljem upoznavanja kolega i budućih studenata sa planom i programom rada škole, kao i upisom u školsku 2019/2020. godinu.

U ime ove visokoškolske ustanove će se obratiti prof. dr sci. med. Miroslav Mišić , šef studijskog programa strukovnih medicinskih radiologa.

U okviru ove posjete u planu je i obilazak kompanije VISARIS, koja se bavi razvojem i proizvodnjom digitalnih rendgen aparata i softverskih sistema od 2003. godine.

Cijena ovog jednodnevnog aranžmana iznosi 40,00 € što uključuje:
– prevoz,
– knjiga Osnovi radiologije, autora Miroslava Mišića i
– koktel u kompaniji Visaris.

Ciljna grupa su kolege koje rade u struci i budući studenti ove visokoškolske ustanove.

Prijavu zainteresovanih i ostale upite dostaviti najkasnije do 20.03.2019. godine na mail petricmirko@yahoo.com ili +387 65 / 562 337

Predsjednik Udruženja
Mr Mirko Petrić
dipl. ing. med. radiologije