Izaberite stranicu

PETAK, 21.09.2018. godina

13:00 – 18:00 Prijava i registracija učesnika
18:30 – 20:00 Svečano otvaranje
21:00 Večera

SUBOTA, 22.09.2018. godina

07:00 – 09:00 Doručak

Sesija I – Moderatori / Knjeginjić Slađana, Nikić Brano

09:30 – 09:45 Istorijat rentgena u Republici Srpskoj- prof. dr Milan Milanović
09:45 – 10:00 Medicinsko slikanje (imaging) u ispitivanju dece sa infekcijom urinarnog trakta – Prof. Boris Ajdinović, INM, VMA, Srbija
10:00 – 10:15 MRI u evaluaciji perianalnih fistula – Doc. dr Amela Sofić, KC Sarajevo
10:15 – 10:30 Radijalni pristup perkutanim intervencijama u perifernoj arterijskoj bolesti donjih ekstremiteta – Doc. dr Irzal Hadžibegović, Zavod za bolesti srca i krvnih žila;
Klinika za unutarnje bolesti Klinička bolnica Dubrava.
10:30 – 10:45 Djelovanje ulja crnog kima na nodozne promjene u dojkama – Mr sci. med. Biljana Maksimović, ZU Maksimović, Doboj
10:45 – 11:00 CT treatement of severe craniocerebral injury.Case reports – Saratlic Vjeran, Radmil Maric, Sanja Maric, Vesna Ivanisevic, Branislava Curcic; University Hospital Foca, Faculty of Medicine Foca The Republic of Srpska, BiH

11:00 – 11:30 Kafe pauza

 

Sesija II – Moderatori Radišić Aleksandra, Tadić Vlatka

11:30 – 12:00 Cistične lezije bubrega – dijagnostički pristup, ddg. i tretman Doc. dr Sunčica Bajčetić Starović, saradnik na Medicinskom fakultetu Foča, Prof. dr Siniša Ristić, Medicinski fakultet Foča
12:00 – 12:15 Racionalizacija zahtjeva za radiološkim pregledima Radivoje dr Vasiljević, spec. radiologije, Dom zdravlja Doboj 12:15 – 12:30 Multiparametrijski MR mozga –
Igor Fučkan, bacc.radiol.techn, Klinička bolnica Dubrava
12:30 – 12:45 Komplikacije nakon radioterapijskih tretmana –
Mirjana Knežević VRT, Institut ua onkologiju Vojvodine, Novi Sad 12:45 – 13:00 Uloga Clear stenta u kompleksnim koronarnim intervecijama – Gabaldo K., Mišković D., Čizmić M., Maslać T. Opća bolnica „Dr J. Benčević“, Slavonski Brod
13:00 – 13:15 Magnetno rezonantna spektroskopija mozga –
Vesna Ćućun, dipl. ing. med. radiologije, UKC Banja Luka
13:15 – 13:30 ESWL – Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy –
Milan Gržan, bacc.radiol.techn, Igor Fučkan, bacc.radiol.techn., Klinička bolnica Dubrava
13:30 – 13:45 CT Angiografija vrata i glave –
Slađana Knjeginjić, spec. strukovni med. radiolog, bolnica Bijeljina
Ljubica Vidović, spec. strukovni med. radiolog, bolnica Bijeljina

POSTER PREZENTACIJA
DILATACIJA KORONARNIH ARTERIJA
Slađana Knjeginjić; spec. strukovni med. radiolog; bolnica Bijeljina

RUČAK 14.30
18:00 – 19:00 Sastanak članova Udruženja
21:00 Večera

NEDELJA, 23.09.2018. godina

07:00 – 10:00 Doručak
12:00 Odjavljivanje iz hotela