Vrijeme održavanja: 22. 04. 2023. godine u 18h, hotel Termag

Da li ChatGPT može imati značaj u našoj kliničko-radiološkoj praksi?

Stajic Sava, MD, PhD, Opšta bolnica Euromedik, Beograd, Evropski Univerzitet Brčko distrikt
Mirjana Marković, MD, Dom zdravlja Pančevo
Marija Ilić, MD, Opšta bolnica Euromedik, Beograd
Vuksanović Dušan, strukovni radiolog, Opšta bolnica Euromedik, Beograd
Cvjetković Jovana, 4.g. radiološki inženjer, Evropski Univerzitet Brčko distrikt
Marković Marko, 4.g. radiološki inženjer, Evropski Univerzitet Brčko distrikt

 

Cilj: Pošli smo od činjenice da će Arteficial Intelligence (AI) redefinsati radiologiju, ali da neće zameniti ljudsko angažovanje, već omogućiti da se vise radnog vremena posveti poslu koji radimo, testirali smo ChatGPT i analizirali njegove potencijalne prednosti.

Materija i metode: Test se sastojao od 50 jednostavnih pitanja na engleskom jeziku u vezi sa radiološkim dijagnostičkim procedurama. Dobijene odgovore procenjivalo je šest stručnjaka (tri radiologa i tri radiološka inženjera). Odgovori su uporedjeni sa podacima dobijenim web sajt pretraživanjima. Ocenjivani su odgovori prema tačnosti, jednostavnosti opisa, optimalnoj obuhvatnosti, korisnosti za pacijente, i medicinske profesionalce. Učinjena je i statistička obrada ROC analizom, odnosno rangom korelacije.

Rezultati: Rezultati su nakon obrade, uzimajući u obzir i subjektivnost, odnosno različit nivo znanja radiologa iz različitih oblasti,  dobijenim nivoima senzitivnosti ukazivali na 92,7% pouzdanosti, senzitivnost od 89,3% za svedenost opisa, senzitivnost od 38,7% za optimalnu sveobuhvatnost, odnosno senzitivnost od 72,7% u proceni korisnosti za pacijente, odnosno u 83,3% u proceni korisnosti za medicinske profesionalce. Nivou korelacije uporedjeno sa pretraživanjem sajtova dostupnim na webu bila je niska (r=0.56).

Na osnovu obrade izvedeni su u odredjeni vodiči Chat GPTa: Pružanje informacija i odgovaranje na pitanja pacijentima, pre svega o njihovoj predstojećoj proceduri, uključujući detalje o tome šta mogu da očekuju, uputstva za pripremu i povezane rizike i koristi.To može voditi procenjivanju spremnosti pacijenata da se odluči za zakazanu procedure, na koju bi se kasnije nadovezao ciljani razgovor sa pacijentom, kako bi se uklonili svi razlozi za zabrinutost ili nesporazume, ali i pružila konkretna podrška, koja će voditi uspežnom sprovodjenju procedure. Vezano za medicinske profesionalce, pruža uglavnom osnovna ili nešto unapredjena znanja, kao neka vrsta podsetnika u širokoj oblasti kliničkog radiološkog prosudjivanja, ali može podržati prelazak kliničke radiologije na model koji je posvećen pacijentima bez stavljanja većeg opterećenja na radiologe ili medicinsku infrastrukturu.

Zaključak: Da bi se u potpunosti realizovao potencijal ChatGPT-a u radiologiji, potrebna su dalja istraživanja i razvoj kako bi se osigurala bezbedna i odgovorna upotreba tehnologije.