Poštovane kolege,

 

Želim da Vas obavijestim da je od 21.04.-23.04.2023. godine održan VII radiološki Kongres sa međunarodnim učešćem na Jahorini, hotel Termag, u organizaciji našeg Udruženja. Zahvaljujem se svima koji su prisustvovali ovom, sa sigurnošću mogu reći, najeminentnijem događaju kada je u pitanju profesija kojom se bavimo.

Pričalo se na ovom kongresu i o vještačkoj inteligenciji, a svjetski priznati ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju prof. dr Enrique Estrada Lobato je prezentovao nove trendove u liječenju i dijagnostici  karcinoma. O „Dijagnostičkim vrednostima magnetne rezonance srca kod miokarditisa“, prezentaciju je održala Prof. dr Ružica Maksimović. Mnoga eminetna imena su bila na ovom kongresu, između ostalih, Prof. dr Jovica Šaponjski, puk. dr Dragan Dulović, Prof. dr Zorica Milošević, Prof. dr Vojinović H. Radiša, Doc. dr sc. Muris Ibralić, dr sci. Halil Ćorović te naše kolege koje pišu i prezentuju radove iz ove oblasti medicine već duži niz godina.

Ponosan sam, uspjeli smo da pripremimo i izdamo treće uzdanje  našeg stručnog radiološkog časopisa Rad Index koji u svom sadržaju ima odlične radove.

Predsjednik USMRiDIMR RS
mr Mirko Petrić