(Prijave za VII balkanski radiološki kongres sa međunarodnim učešćem se zatvaraju zaključno sa 15.04.2023. godine)

PRIJAVA UČESNIKA VII KONGRESA USMRIDIMR RS

Kotizaciju plaćam:

VII BALKANSKI

RADIOLOŠKI

KONGRES