Subota, 15. oktobar 2022. godina. I ponovo Jahorina! I ponovo prelepi Hotel „Termag“ otvara svoja rajska vrata, u želji da bude domaćin svojim odanim prijateljima, Udruženju strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inženjera medicinske radiologije Republike Srpske, ovoga puta u proslavi njihovog jubileja – 10 godina postojanja Udruženja. Svečanost su uveličali brojni prijatelji te predstavnici takvih udruženja sa prostora bivše Jugoslavije. Povodom jubileja, upriličena je panel rasprava te svečana sednica i, naravno, druženje i zabava kakva i priliči ovakvom jubileju. Pa da se podsetimo!

Udruženje egzistira od 24. 3. 2012. godine, kada je održana osnivačka skupština u Univerziteteskoj bolnici Foča. Cilj formiranja Udruženja je da se prati rad kolega u okruženju, da se približi onome što oni rade, da se prati stalni napredak i razvoj nauke, tehnike i tehnologije te da se tako pozicionira mesto kako u medicini, tako i u društvu. Za kratko vreme postalo je prepoznatljivo na prostorima bivše Jugoslavije. “Ovo potvrđuje podatak da je poslije samo 18 mjeseci od osnivanja Udruženje održalo svoj Prvi balkanski radiološki kongres od 20-22. septembra 2013. godine, na Jahorini u hotelu “Termag”. Uspelo je da okupi oko 120 kolega sa čitavog prostora bivše Jugoslavije. Po broju učesnika, tema i predavača po pozivu, ovaj Prvi kongres predstavljao je tada najveći skup iz oblasti radiologije u Republici Srpskoj! I tako, tradicionalno, od tog Prvog, pa sve do Šestog kongresa, održanog od 21-23. septembra 2018. godine, kada je epidemija Covid- 19, zaustavila “sve”, pa i organizaciju svih skupova, Hotel “Termag” i Jahorina srdačno rašire svoje skute i u njih priviju vredne pregaoce, medicinske radiologe i inženjere medicinske radiologije, željne novih znanja i voljne da svoja saznanja i praktična iskustva podele među sobom.

Đorđe Ružičić i Mirko Petrić

„Od samog početka koji nimalo nije bio lak, imali smo puno opstrukcija, neverice u istrajnost u ovome što radimo pa do onih pozitivnih signala koji su stizali iz regiona od kolega koji su već dugi niz godina u toj priči. Veliki doprinos u radu Udruženja i razvoju struke te razmjeni stručnih iskustava došao je i od naših cijenjenih profesora i radiologa. Rad u radiologiji je timski. Razvoj novih tehnologija je ubrzan. Obim posla zahtijeva od svakog ponaosob dodatni napor, entuzijazam, učenje i usavršavanje. Udruženje strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inženjera medicinske radiologije Republike Srpske (SMR i DIMR RS) je svojim djelovanjem prepoznatljivo kako u regionu, tako i u domaćem ambijentu. Iza nas je deset godina rada i postojanja, a u tom periodu smo nastojali da budemo prisutni kao gosti, ali i domaćini dragim kolegama na radionicama, simpozijumima, seminarima i kongresima. Taj kurs ćemo zadržati i u budućnosti, vođeni željom da edukativno i naučno opravdamo naše djelovanje i postojanje. Ono na šta smo posebno ponosni kao Udruženje je da smo organizovali šest balkanskih kongresa sa međunarodnim učešćem i do sada izdali dva broja radiološkog časopisa RAD INDEX koji obrađuje aktuelnu problematiku, razmišljanja, iskustva u praktičnom radu te inovacije u ovoj grani medicine“, istakao je Mirko Petrić, predsednik Udruženja.

Svi naučni skupovi, kao i ovaj jubilej, uvek su znalački i profesionalno organizovani. Gospodin Dejan Pavlović, počasni predsednik Udruženja, spec. strukovne medicinske radiologije te gospodin Mirko Petrić, dipl. ing. medicinske radiologije i predsednik Udruženja, nesebičnim trudom i radom doprineli su da kongresi imaju uspešnu tradiciju i da budu okarakterisani kao najveća smotra radiologije ne samo u Republici Srpskoj, već i šire.

Ova dva mlada čoveka, široko otvorenih vidika, predvidivih i uvek mogućih rešenja, manirima iskusnih lidera, s poštovanjem i domaćinski su organizovali sve kongrese, pa i ovaj jubilej, i uvek ostavljali prijatan utisak dubokog respekta svih i svega vezanog za događaje. Sve to dalo je ovim skupovima prepoznatljiv pečat te im se učesnici vidno raduju i rado odazivaju!

Srećno i na mnogaja leta!