Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici periferne
arterijske bolesti donjih ekstremiteta

Vladica Vuković
SIMONA KLAMPFER

diplomirana inženirka radiologije,
Odeljenje za Radiologiju, Klinički Centar Maribor, Slovenija

TAVI ili transcatheter aortic valve insertion priznata je klinička metoda liječenja bolesnika sa značajnom stenozom aortne valvule koja se u svijetu primjenjuje od 2002. godine, a posljednjih je godina postala dominantna metoda liječenja.

Aortna valvula nalazi se između lijevog prekata i aorte i obično je trikuspidalna.
Stenoza aorte dijagnosticira se ultrazvukom. Poznate su tri stupnje stenoze aorte: blaga, umjerena i teška stenoza aorte.

Za značajno suženu aortnu valvulu koriste se tri metode liječenja: kirurška, perkutana terapija kao što je balon valvuloplastika (BAV) i perkutana implantacija aortne valvule (TAVI).

Prije zahvata TAVI, pacijentu se radi kompjutorizirana tomografska angiografija (CTA) i angiografija perifernih žila, uz pomoć kojih se procjenjuje prikladnost lumena, uvijanje i slojevitost arterija. Na transezofagealnom ultrazvuku (TEE) srca se procjenjuje veličina aortne valvule i određuje položaj aortne valvule po visini.

 

Slika 1. Leva slika prikazuje anatomiju srca, desna slika razliku između normalne i sužene valvule

Slika 2. Normalna i sužena valvula

 

Kompjutorizirana tomografija srca

Transfemoralni pristup smatra se najčešćim i najmanje agresivnim vaskularnim pristupom za plasiranje aortne valvule. Unatoč činjenici da se femoralni pristup smatra najprijateljskijim načinom, u nekim se slučajevima ne može izvesti. Kontraindikacije za femoralni pristup su: izražena tortuoznost žila, teška arterijska kalcifikacija, promjer žile manji od 5 mm, trombi, aneurizme i disekcije.

Priprema za TAVI postupak provodi se prema točno definiranom protokolu u multidisciplinarnom timu. Sastav tima ovisi o izboru pristupa. Tim najčešće čine anesteziolog, dipl. medicinska sestra u anesteziji, interventni kardiolog, dipl. medicinska sestra u interventnom kardiološkom laboratoriju, dipl. medicinska sestra mjernog aparata i diplomirani inženir radiologije. U izvođenju zahvata transapikalnim ili transaortalnim pristupom te u pripremi slojne žile zdjelice sudjeluju i kardiovaskularni kirurg, perfuzionist i diplomirana medicinska sestra u operacionoj sali.

Pacijent koji je obavio sve potrebne slikovne, fiziološke i laboratorijske pretrage te je prema protokolu pripremljen za TAVI postupak dolazi natašte.

Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji i blagoj sedaciji, rijetko u općoj anesteziji. Tijekom postupka pacijent leži na leđima na stolu za pregled. Nakon sterilne dezinfekcije i sterilnog pokrivanja pacijenta, interventni kardiolog priprema obe femoralne arterije posebnim vaskularnim zatvaračima u koje uvodi femoralni vaskularni vodič. Uvodi žicu i slikovni kateter kroz lijevu femoralnu arteriju. Kateter se postavlja u uzlaznu aortu, ispred aortnog zaliska. Nakon toga slijedi snimanje i predilatacija aortne valvule. Nova aortalna valvula postavlja se na isto mjesto gdje je bila aortalna stenoza. Neposredno prije otpuštanja nove aortalne valvule radi se kontrolno angiografsko snimanje. Pomoću pacemakera u bolesnika se inducira puls od 180 otkucaja u minuti (rapid pacing).To rezultira smanjenim ejekcijskim volumenom levog ventrikula u aortu, što uzrokuje pad tlaka i time olakšava umetanje aortne valvule.

Kod TAVI postupka moguće su komplikacije tijekom ili nakon zahvata. Te komplikacije su: vaskularne perforacije i rupture, okluzija trupa lijeve koronarne arterije, nepravilan položaj nove valvule, valvula se ne može postaviti, ventrikularna fibrilacija tijekom indukcije visokog pulsa, perforacija lijevog ili desnog ventrikula, moždani udar, hemodinamska nestabilnost bolesnika.

U Kliničkom centru Maribor izveli smo prvu ugradnju umjetne srčane valvule 09. lis-topada 2018. godine. Do kraja 2022 godine je nova aortne valvula bila plasirana kod 274 pacijenta. U početku se zahvat izvodio u općoj anesteziji, a sada se radi pod lokalnom analgezijom ili blagom sedacijom.
U budućnosti TAVI procedure je predviđeno da pacijent može sam odabrati između kirurškog ili perkutanog liječenja bolesti aortne valvule. Perkutana zamjena aortne valvule predstavlja veću kvalitetu života za osobe starije od 75 godina. Također poboljšava kvalitetu života ljudi čiji su životi u terminalnoj fazi.

 

Slika 6. Transkatetrsko plasiranje aortne valvule