Дана 08. јула 2023.године одражана је редовна Скупштина Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.

 

            На Скупштини је:

 1. Усвојен Извјештај о раду и Финансијски извјештај за протекли временски период,

2.Доносенe измјене и допуне Статута Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.

 1. Изабрани нови органи Удружења и донесено низ одлука и закључака.

 

3.1.Нови изабрани органи Удружења су:

 

1.Петрић Мирко, дипломирани инжењер медицинске радиологије, запослен у Дому здравља у Дервенти, изабран је на дужност предсједника Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.

2.Ђукић Ђорђе, струковни медицински радиолог из Добоја и Лукић Мирко, виши радиолошки техничар из Бијељине, изабрани су за подпредсједнике Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.

 

Избор и именовање се врши за мандатни период у трајању од 4 (четири) године.

Мандатни период им тече од 09.07.2023.године.

 

 1. За чланове Управног одбора Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске изабрани су:

1.Павловић Дејан, струковни медицински радиолог из Фоче, за предсједника,

 1. Радишић Александра, струковни медицински радиолог из Бијељине, за члана,

3.Челић Горан, струковни медицински радиолог из Добоја, за члана.

 

Избор и именовање се врши за мандатни период у трајању од 4 (четири) године.

Мандатни период им тече од 09.07.2023.године.

 

 1. За чланове Надзорног одбора Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске, изабрани су:

1.Нарић Драган, струковни медицински радилог из Добоја, за предсједника,

2.Штака Марина, дипломирани инжењер медицинске радиологије из Источног Сарајева, за члана, и

3.Смиљић Мишо, дипломирани инжењер медицинске радиологије из Добоја, за члана.

 

Избор и именовање се врши за мандатни период у трајању од 4 (четири) године.

Мандатни период им тече од 09.07.2023.године.

 

5.Именују се лица овлашћена за заступање Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске,  и то:

1.Петрић Мирко, предсједник Удружења,

2.Ђукић Ђорђе, подпредсједник Удружења и

3.Лукић Мирко, подпредсједник Удружења.

 

Избор и именовање се врши за мандатни период у трајању од 4 (четири) године.

Мандатни период им тече од 09.07.2023.године.

 

 

6.У Научно вијеће Удружења струковних медицинских радииолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске, изабрани су:

1.Петрић Мирко, дипломирани инжењер медицинске радиологије из Дервенте,

2.Ристић др Рајко, специјалиста радиологије из Добоја,

3.Павловић Дејан, струковни медицински радиолог из Фоче,

4.Његомировић Борис, дипломирани инжењер медицинске радиологије из Дервенте,

5.Ђукић Ђорђе, струковни медицински радиоилог из Добоја и

6.Лукић Мирко, виши радиолошки техничар из Бијељине.

 

Избор и именовање се врши за мандатни период у трајању од 4 (четири) године.

Мандатни период им тече од 09.07.2023.године.

 

 

 

 1. Утврђује се Евиденција чланова Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.

 

 1. Износ од 5 (пет) КМ је обавезан да за сваки мјесец у години плаћа сваки члан Удружења струковних медицинских радиоилога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.

Када се стекну повољнији економско-социјални услови, разматраће се могућност повећања износа чланарине.

 

 1. Да се подузму радње и активности које ће допринијети омасовљењу, односно приступу што већег броја члнова у Удружење.

Да би се што успјешније оставрио и реалиозаво овај уакључак, потребно је урадити слиједеће:

1.Упутити писмени допис свим здравственим установама, односно њиховим организационим цјелинама из области радиологије и детаљно их упосзнати са свим чиниоцима о раду и дјеловању Удружења, перспективама за будући период, значају унапређења њиховог рада и слично.

2.Предсједник Удружења да путем телефона и електронске поште ступи у контакт са одговорним руководиоцима Радиолошких служби и на тај начин додатно објасни неопходне чињенице.

3.Рад на сајту Удружења треба да се одвија континуирано и да увијек буду обајљиване потребне информације.

4.Да се израде приступнице за учлањење у Удружење и доставе свим здравственим установама.

 

 1. Прихвата се идеја о учлањењу Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске у Европску федерацију друштва радиографера (ЕФРС).

За све радње и активности које је потребно подузети на реализацији ове идеје, формира се радна група у саставу:

1.Петрић Мирко, дипломирани инжењер медицинске радиолгије , запослен у Дому здравља у Дервенти.

2.Штака Марина, дипломирани инжењер медицинске радиологије, запослена у ЈЗУ Болница „Србија“ у Источном Сарајеву.

3.Ђукић Ђорђе, струковни медицински радиолог, запослен у ЈЗУ Болница у Добоју.

 

 1. Да се у наредном временском периоду подузму радње и активностви на обезбјеђењу услова за одлазак чланова Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске, на стручне скупове (конгресе, симпозијуме, семинаре, радионице и друго).

У том контексту потребно је ступити у контакте са фармацеутским компанијама и привредним и другим субјектима и изнаћи могућности за обезбјеђењем финансијских средстава за наведене едукације.

Ово је веома битан сегмент у раду и функционисању Удруежења и треба му дати значајно и право мјесто.

 

 1. У наредном временском периоду подузимати радње и активностви на праћењу конкурса Министарства науке и технологије Републике Српске, како би се Удружење струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске, благовремено пријављивало на конкурсе (суфинансирање научних скупова, суфинансирање научно-истраживачких пројеката и друго).