Predsjednik udruženja mr Mirko Petrić učestvovao je na VI CONGRESS OF SLOVENIAN ASSOCIATION OF RADIOGRAPHERS koji se održavao 24. i 25. maja 2024. godine u Portorožu. Iskrenu zahvalnost dajemo oraganizacionom odboru na čelu sa predsjednikom i našim dragim prijateljem prof. dr Nejc Mekiš.

Tokom trajanja kongresa razgovaralo se sa predsjednikom i izvršnim direktorom EFRS-a o pristupanju našeg udruženja ovoj asocijaciji.