Predsjednik Udruženja mr Petrić Mirko i predsjednik Upravnog odbora mr Pavlović Dejan prisustvovali su 5. Kongresu radiološke tehnologije sa međunarodnim
učešćem u organizaciji Komore zdravstvenih radnika Hrvatske u Dubrovniku koji se održavao u vremenskom intervalu od 27 do 29.10.2023. godine

 

Pored interesantnih tema vezanih za struku upriličen je sastanak i  sa predstavnicima EFRS, krovne organizacije evropskih radiografera. Sa predstavnicima su vođeni razgovori i dogovorene aktivnosti koje je potrebno preuzeti u narednom periodu, kako bi Udruženje u što kraćem roku pristupilo EFRS.