Број: 01-22 /24

Датум:05.02.2024.гопдине

РАДИОЛОШКИМ СЛУЖБАМА БОЛНИЦА И ДОМОВА ЗДРАВЉА

ПРЕДМЕТ: Рад и чланство у Удружењу

Удружење струковних медицински радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске, битише и функционише од 2012.године.
У првим годинама рада, а како то обично бива када су сви почетци у питању, било је потешкоћа, да би како је вријеме пролазило, Удружење стасавало и израсло у значајну и респектабилну организацију.
На  Скупштини Удружења одржаној 08.07.2023.године, изабрано је ново руководство, односно органи Удружења. Донесено је низ веома битних и значајних одлука, закључака, приједлога и сугестија. А, све то у циљу побољшања рада, доприноса подизању нивоа пружања здравствених услуга и спровођењу одредби Статута Удружења.

Посвећеност људским ресурсима, један је од важних закључака Скупштине. Свијесни чињенице да су кадрови ти који на најбољи начин могу доприносити побољшању рада, јединствен је закључак да се том питању мора и треба посвећивати дужна и значајна пажња.

У контексту са напријед истакнутим, молимо вас да у вашој организационој јединици радиологије, подузмете конкретне радње и активности како би што више запослених били чланови Удружења.

У прилогу вам достављамо и приступницу, да би на лак и једноставан начин ваши запослени могли постати чланови Удружења.

Надамо се да ће се међусобна сарадња остварити на обострано задовољство.

За све додатне информације може се обратити лично предсједнику Удружења,

мр радиолошких технологија Петрић Мирку, на број телефона:065/562-337.

 

Унапријед се захваљујемо на указаном повјерењу, уз наду и жељу да остарујемо блиску колегијалну сарадњу.

С поштовањем,                                                                                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА

                                                                                                                                                                                                                                                                                      мр Петрић Мирко