Од 31.05. – 02.06.2024. године у Улцињу је одржан III Конгрес Удружења струковних медицинских радиолога и радиолошких техничара Црне горе, са међународним учешћем.
Учесник на Конгресу био је мр Мирко Петрић, предсједник Удружења струковних медицинских радиолога и дипломираних инжењера медицинске радиологије Републике Српске.