Petrić Mirko predsjednik Udruženja učestvovao je sa svojim radom na Kongresu radioloških inženjera u Kranjskoj Gori.